Ikke kart relaterte prosjekter.

Her vil du finne bilder fra prosjekter som ikke er relaterte til kartsport, men som jeg håper er av interesse for sidens besøkere slik at man kan få et lite innblikk i hva som foregår av forskjellige prosjekter og bearbeidinger ved JP Racing. Alle bildene er klikkbare.

Outboard motor under "bearbeiding" i fresemaskin for rettboring av sylindere, og oppboring for økning av slagvolumet. 

prosjekt01.jpg (28372 byte) prosjekt02.jpg (22747 byte) prosjekt03.jpg (19727 byte)

Prototyp konstruksjon av  kuttertrommel for gulvavrettemaskin.

prosjekt04.jpg (26994 byte) prosjekt05.jpg (13191 byte) prosjekt06.jpg (21359 byte)

Ombygning/tilpassning av pumper for fiskeoppdrettsanlegg i Chile.

prosjekt07.jpg (37970 byte) prosjekt08.jpg (44480 byte)

Reparasjon av topplokk for 1951 mod. Buick 8 syl. rekkemotor.

prosjekt09.jpg (21732 byte) prosjekt10.jpg (21048 byte)

Seter og flenser for flottørventil til oljeborerig i Mexico.

prosjekt11.jpg (28365 byte) prosjekt12.jpg (26985 byte)