Her vil du finne spesialverktøy av egenkonstruksjon som brukes til de tips og triks som er beskrevet på de tekniske sidene.

 

#

 

Beskrivelse

#1 JPR Tool  Linjeringsverktøy for innsug Yamaha KT-100
#2 JPR Tool Hjulbalanserings stativ
#3 JPR Tool Topplokks styring Yamaha KT-100
#4 JPR Tool Stressplate Yamaha sylinder
#5 JPR Tool Kart Tralle
#6 JPR Tool Temp. føler m/lasersikte
#7 JPR Tool Stressplate blokk Yamaha KT-100
#8 JPR Tool Wiregard
#9 JPR Tool Heving av motor
#10 JPR Tool Pedalforlenger

Kjære Kart Racers. Dere må ha litt tålmodighet på disse sidene da døgnet dessverre bare har 24 timer.  Mye interessant kommer på sidene så følg med!!!!.