Temperatur er et område som ofte ignoreres, eller tillegges alt for lite vekt. De færreste vet hvilken temperatur dekken har ved forskjellige dekktrykk, eller hvor varm motoren blir ved forskjellige forgasser/tennings innstillinger. Her har du muligheten til å finne de rette innstillingene ved hjelp av et enkelt instrument som er lett å bruke. Instrumentet har en innebygd laserstråle som gjør det lett å måle på et spesifikt område. Størrelsen på området som måles  avhenger av avstanden til målepunktet å reguleres enkelt ved å bevege føleren nærmere, eller lenger ifra målet som skal kontrolleres. En temperatur måling tar kun 500 millisekunder, og instrumentet kommer komplett med 9 volts batteri som varer ca 12 timer. Instrumentet har automatisk avstengning for å spare batteri. Måleområdet er fra -18 til +260 grader. Høres dette ut som instrumentet du har savnet?, 

  • For bestilling kontakt Gravdahl Motor 

  • Frivollvn. 60 

  • 4877 Grimstad

  • Tel.: 37259070

Du kan laste ned brosjyre i PDF format her. (engelsk versjon)

Beskrivelse av virkemåten og emissivitetstabell.

Infrarød målemetode er berøringløs, og bygger på at alle materialer med temperatur over absolutt nullpunkt sender ut energistråler.
Strålene fra en måleflekk på overflaten av et materiale, blir samlet av en linse i instrumentet og fokusert til en føler.
Signalet fra føleren blir forsterket og elektronisk behandlet slik at den kan vise den målte temperaturen i display, gi alarmer, sendes til et kontrollsystem osv.  Forskjellige overflater sender ut forskjellig energimengde.
For å vise riktig temperatur, kompenseres forskjellig energimengde med en emissivitetsfaktor, e, spesifikk for hver overflate. Temperaturen som vises er gjennomsnittstemperaturen i en måleflekk. Størrelsen på denne måleflekken er avhengig av linsens optikk og avstanden til måleobjektet.

Veiledende emissivitetstabell.

Dette er kun veiledende verdier. For å finne nøyaktig verdi på den overflaten du måler på, bruk kontaktprobe i tillegg.                    

 

ALUMINIUM ( OKSYDERT )

0.30

ASBEST

0.95

ASFALT

0.95

BASALT

0.70

BETONG

0.95

BLY ( OKSYDERT )

0.50

FROSSEN MAT

0.90

GUMMI

0.95

GLASS

0.85

HUD

0.98

IS

0.98

JERN ( OKSYDERT )

0.70

JORD

0.94

KERAMIKK

0.95

KULLSTOFF

0.85

KOPPER ( OKSYDERT )

O.95

KALKSTEIN

0.98

MALING

0.93

MESSING ( OKSYDERT )

0.50

MURSTEIN

0.90

OLJE

0.94

PAPIR

0.95

SAND

0.90

SNØ

0.90

STÅL ( OKSYDERT )

0.80

TEKSTIL

0.94

TRE

0.94

VARM MAT

0.93

VANN

0.93