En ekspert er en person som har begått alle de feil som det er mulig å begå innenfor et begrenset område.

Tenningsinnstilling

Raket 85

Når det gjelder tenningsinnstilling på Raket 85 så det flere meninger en det finnes "eksperter". En grunn til dette kan være at man har stilt inn en fortenning for deretter og vinne et løp med denne innstillingen. Nå er dette faktisk ikke så enkelt, og det finnes heller ikke noen vidunder formel for hvordan man finner det optimale tenningstidspunktet. Jeg skal her prøve og gi noen "korte" forklaringer på hvordan tenningsinnstillingen virker inn på motoren og hvorfor. Motoren er fra fabrikken med kilen på plass innstilt med en fortenning på ca. 2,35mm. Dette er i de fleste tilfeller for lavt og fører til at motoren "mankerer" dreiemoment (trekker dårlig på lavt turtall). Dette skylles til stor grad at bensinblandingen antennes så sent at en for stor del av forbrenningen skjer ute i eksosanlegget istedenfor inne i sylinderen hvor effekten av forbrenningen skal omgjøres til motorkraft. Med andre ord, bensinen brenner for sakte, i forhold til tidspunktet for antenning. For og kompensere for dette problemet uten og forandre tenningen har du to muligheter. 1. Bruk en bensin som brenner raskere, eller 2. øk trykket i forbrenningskammeret noe som gjør at bensinen brenner raskere. (eller gjør begge deler) Den neste muligheten for og øke dreiemomentet er og fjerne kilen slik at man kan øke fortenningen. Dette resulterer "normalt" i at motoren går langt bedre og man fristes til og øke fortenningen ytterligere. Nå er du i ferd med og bevege deg ut på farlig grunn både når det gjelder motorskjæring og dårlig toppturtall. Når du øker fortenningen på lavt turtall hvor motoren har det som kalles dårlig sylinderfylling vil dette p.g.a. det lave sylindertrykket gjøre at forbrenning stemmer med eksosporten. Når du øker turtallet og motoren kommer opp i et turtall hvor sylinderfyllingen er bedre så øker også trykket i forbrenningskammeret, noe som gjør at bensinen forbrenner raskere. Det som da skjer er at forbrenningen er ferdig før eksosporten åpner, noe som resulterer i at den varmeutviklingen som skulle skje ute i eksos anlegget i stede skjer inne i sylinderen. Resultatet av dette er en kjedereaksjon som er meget lite ønskelig og som består i at 1. Motortemperaturen øker noe de fleste har erfart medfører de vi kaller trøtt motor. 2. Varmgangen resultere også i at bensinen på grunn av den økte temperaturen i forbrenningsrommet selvtenner (det vi kaller selvdetonering, tenningsbank eller motorknitter). Hele denne prosessen øker med økningen i turtallet, og ved en gitt temperatur blir toppen på stempelet så oppvarmet at motoren skjerer seg. Som du ser er det vanskelig og finne et tenningstidspunkt som gjør at motoren "går bedre" på alle turtall, men en mulighet for og avhjelpe problemet med overoppheting ved høye turtall er og gi motoren "fetere" blanding da en større mengde bensin som skal forgasse inne i motoren krever mer varmeenergi og dermed kjøler ned stempelet samtidig som en "fetere" bensinblanding i forbrenningsrommet brenner noe saktere.

Vel hva er så konklusjonen på alt dette "vaset"???.

Raske baner med lite svinger er lavere fortenning og høyere turtall, mens krokete baner med mange krappe vinger er høyere fortenning som gir bedre dreiemoment (men lavere turtall). Men hva med bensinblandingen??? På Raket 85 motoren så ender nesten alle heat opp med at en eller 2 førere "stikker av" på de siste rundene noe som i de fleste tilfeller kommer av at man har våget og gi motoren så fet bensinblanding at motoren holder seg kald lengre end motstanderne og dermed unngår trøtning problemet. Fortsatt forvirret ? hvis det er noen trøst så er du ikke alene.