Stempel

Når det gjelder bytte, kontroll og montering av stempel er det en del "regler" man må følge. Når man skal måle stempelets diameter gjøres dette som vist på bildet over med et mikrometer (glem digitale skyvelære som har en toleranse på ± 2/100 mm noe som er alt for mye) ca. 15mm fra stempelets nedre kant og i 90º av stempelbolten. Klaring mellom stempel og sylinder varierer fra motortype til motortype, men her er noen erfaringer som er gjort med de forskjellige klassene. For Raket motoren er det nå ikke lenger mulig å få stempel i forskjellige dimensjoner, så her må du nøye deg med den ene typen som leveres (det er en del variasjoner innen samme dimensjon så det kan være lurt å måle flere stempel). Når det gjelder Yamaha så leveres det ganske mange dimensjoner noe som gjør at du kan få akkurat den klaringen du ønsker. For Yamaha så anbefaler fabrikken en min. klaring på 3,5/100 mm for nye stempel. Dette har vist seg effektmessig å gi redusert effekt på høye turtall samtidig som faren for skjæring blir større da stempelet tåler meget lite varmkjøring før du får en skjæring over eksosporten. En klaring på min. 6/100mm gir bedre effekt på høyere turtall samtidig som innkjøringstiden reduseres og faren for skjæring reduseres kraftig. Men som du sikkert har oppdaget er det ikke mulig og få både i pose og sekk, så en slik økning i klaringen vil selvfølgelig resultere i andre problemer. Siden stempelets trykkpunkt mot sylinderen flyttes fra framside til bakside når stempelet passerer øvre/nedre dødpunkt (dette skjer 500 ganger i sekundet v/15000 RPM) vil man ved en øket klaring mellom stempel og sylinder få en lengre bevegelse og dermed et hardere slag mot sylinderen. ( skal du slå med en hammer så får du større kraft jo lenger slaget er) Siden den ordinære slitasjen på stempelet er tilnærmet konstant uansett klaring så resulterer ikke en øket klaring i utgangspunktet i større slitasje, men den tidligere beskrevne "slagbevegelsen" mot sylinderen vil deformere stempeletskjørtet slik at klaringen mellom stempelskjørt og sylinder øker og dermed kraften av slaget mot sylinderen. Når denne bevegelsen blir for stor vil vi oppleve det som kalles stempel/skjørtebank, noe som reduserer effekten betraktelig. På ICA/FA motorer blir denne lyden hørbar ved en skjørteklaring på 13-15/100mm mens på Yamaha motoren kommer denne i området 10-12/100mm. Lyden kan enklest beskrives som en skarp ringle/klirre lyd. Hvis man monterer et nytt stempel med klaring i det området hvor man normalt oppnår stempel/skjørtebank så vil man oppleve at lyden ikke oppstår for etter en stund kjøring. Dette kommer av at stempelet har en "riktig" fasong fra stempelbolten og ned til skjørtekanten, og lyden vil ikke framtre i noen særlig grad for man har deformert stempelskjørtet. Når det gjelder de problemer som oppstår ved å kjøre med stor klaring så er de noe forskjellig for de forskjellige motortypene. På ICA/FA motorer så resulterer skjørtebank som oftest i at tempelskjørtet på grunn av stress/materialtretthet sprekker å faller av noe som selvfølgelig ikke er særlig bra for resten av motoren. På Yamaha motoren sprekker sjelden stempelet (hvis du ikke har kjørt ekstremt lenge), men det som er problemet er at sylinderskjørtet på Yamaha motoren er så tynt at den bankingen/slaget som skjer når stempelet er i nedre dødpunkt deformerer sylinderen slik at sylinderdiameteren blir mindre i sylinderens nedre del. Sylinderen blir dermed kon, å kjører du lenge med dette så blir faktisk sylinderen så trang i nedre det at klaringen forsvinner helt.

Konklusjon på alt dette tekniske våset

For Yamaha motoren sett klaringen på 6/100mm å bytt stempel på ca. 10/100mm (husk du hone sylinderen hver gang)

For ICA/FA motoren sett klaringen på 9/100mm å bytt stempel på ca. 13/100mm.

For Yamaha så kan man si at du får en marginal effektøkning ved å kjøre med større klaring 9-10/100mm, men utslitningstiden for stempelet er meget kort, og faren for sylinder deformering øker radikalt. En øket klaring gir også en hvis reduksjon i faren for skjæring.

 

Spørsmålet alle som har lest dette avsnittet nøye nå bør stille?

Hvorfor kan ICA/FA kjøre med større klaring en Yamaha motoren???.

ICA/FA har for det første en helt annen boring/slaglengde kombinasjon som gjør at stempelet får en bedre styring i sylinderen, for det andre har ICA/FA en langt mer gunstig rådevinkel som gir mindre press/belastning på stempelskjørtet, og for det tredje så har ICA/FA et langt mer moderne konstruert stempel som tåler den ekstra belastningen.