Demontering/montering av rammelager.

Utmontering

For demontering å montering av nye rammelager (bærelager for de av dere som bruker den beskrivelsen) gjelder det å ta visse forholdsregler. Hvis du skal bruke de samme lagrene på nytt så er det ikke og anbefale at du demonterer lagrene ved å presse eller banke dem ut. Du må da varme opp blokk halvdelene til lagrene løsner av seg selv og kan "dyttes" ut uten bruk av makt (vold). For at dette skal skje må du varme blokken opp til huset har utvidet seg slik at den naturlige presspassningen "nullstilles. Det finnes ikke noen fast regel for når dette skjer da presspassningen er forskjellig for de forskjellige motorfabrikantene, men du må regne med og varme blokken opp til ca. 150-200 grader. Hvis de lager som er montert har kuleholder av plastmateriale må du være oppmerksom på at dette materialet ikke tåler særlig varme og lett deformeres ved overoppheting. Når du har demonter lagrene så må du inspisere lagerleiene i huset meget nøye, for og kontrollere at lagrene ikke har "spinnt" i huset. Du må også kontrollere at lagrene ikke har vært monter inn ved og presse dem inn i huset, da dette ofte resulterer i at selve lagerleiet i huset skades. Et vanlig problem som oppstår når man presser lagrene inn i lagerhuset er at lagret "høvler" av materiale i huset å dytter dette materialet foran seg slik at dette legger seg mellom lageret og endeveggen i lagerhuset. Dette resulterer i tre problemer 1. at hullet i blokken utvides, noe som gjør at presspassningen for lagret blir mindre og faren for at lagret skal løsne blir større. 2. lagerhuset blir ovalt, noe som gjør at lagerbanen også blir oval og lageret skaper vibberasjoner i motoren. 3. det materialet som legger seg mellom lageret og endeveggen i lagerhuset gjør at du ikke får lageret helt inn i bunnen av lagerhuset, noe som resulterer i at aksialklaringen blir mindre og at lageret mest sannsynlig blir skjevt montert i blokken. For og montere lageret korrekt varmer du opp blokken til ca. 100-120 grader. Dette gjør at lagerhuset blir like stort som yterringen på lageret og at lageret kan dermed "slippes" ned i blokken uten noen form for press.  Gi deretter lageret et lett slag på tre punkter for og forsikre deg om at det er helt i bunnen av lagerhuset. Husk at lagret "setter" seg i huset etter noen få sekunder (1-3 sekunder) da lageret som er kalt, kjøler ned huset ganske raskt samtidig som lageret varmes opp og dermed utvider seg. 

Lagertyper

Det finnes i dag mange forskjellige typer og fabrikat lager som kan brukes i kartmotorer. Det man må være klar over er hvilke krav man stiller til det lageret som skal brukes. Når det gjelder klaringen i lageret så oppgis denne med en "C" spesifikasjon med et tall etter.  Dette tallet angir klaringen i lageret, og her gir et høyere tall større klaring. For kartmotorer så brukes det i dag nærmest utelukkende lager av typen C4. Bruk av lager med C3 klaring anbefales ikke brukt i motorer med turtall over 10-12000 , da disse har en tendens til og "gå varme" og å "klype" i lagerbanen på grunn av for liten klaring. Når det gjelder hvilken type kuleholder som skal benyttes så gir regelverket vise begrensninger i klassene Micro, Mini og Yamaha. Her er det kun tillatt og bruke lager med stål eller plast holder. Min erfaring er at lager med plastholder er klart å foretrekke da denne er lettere, gir mindre friksjon, og siden den har en større åpening mot kulene gir oljen lettere ankomst, slik at smøringen blir bedre. For de andre klassene er lagertypen fri, noe som gjør at man her har en mengde lagertyper og velge i. For motorer i de internasjonale klassene må man huske på at effekten og turtallet er radikalt høyere en i de forannevnte klasser. Her må man også ta hensyn til at varmeutviklingen og belastningen i lagrene er større, slik at lager med klaring C3 nærmest kan utelukkes. Belastning har en stor betydning for hvilken kuleholder man skal velge. Holdere av plast er ganske myke og tåler i tillegg forholdsvis lite varme før de svikter/deformeres. Her bør man vurdere og bruke holder av et stivere materiale som bronse eller bakelitt lignende materiale da disse er stivere og tåler mer varme. En plastholder vill under stor belastning svikte i sidebelastning noe som resulterer i at kuleplasseringen ikke lenger er symmetrisk. Dette resulterer i at veivakselen begynner og vibrere, med det resultat at rådetappen brekker. Disse vibrasjonene er selvfølgelig også med på og redusere effekten og maks turtallet i stor grad. For de som har kjørt TM K7 så er dette et kjent fenomen (burde være).