FOR MYE OG for lite

Det synes som om en del kjørere og ikke minst mekanikere tror at bare man har nok (eller så mye som mulig) av en ting, så går det raskere. Dette er vel en av de største missoppfatninger innen motorsporten, men med i to unntak (det finnes ingen regel uten unntak). For og ta unntakene først (så slipper du og lure) kan man i prinsipp si at man "aldri" kan få for mye effekt og heller ikke for mye sylindervolum (det er selvfølgelig snakk om å holde seg innenfor de regler som gjelder). Så over til det og ha for mye og for lite at ting. En stor missoppfating for de som kjører Micro og Mini er at man kan ha nærmest ubegrenset med fortenning,  siden det og øke tenningen gir mer effekt. Økt fortenning gir IKKE mer effekt men flytter effektkurven til et lavere turtall. Grunnen til at man vil ha effekten på et lavere turtall i Micro motoren kontra Mini motoren er strupebrikken som reduserer gjennomstrømningen i innsuget og dermed fyllingen av motoren på høyere turtall. Når motoren trenger tilnærmet det samme turtalls spranget og jobbe over men ikke klarer det samme topp turtallet må man bruke den del av det lavere turtallsregisteret som arbeidsområde. Stempelstyrte totaktsmotorer har som de fleste av oss har merket et nærmest ikke eksisterende dreiemoment på lavt turtall. Grunnen til dette er den alt for lange åpningstiden for innsugsporten noe som medfører en håpløst dårlig sylinderfylling (1) (motoren får alt for lite mat) som igjen resulterer i lavt kompresjonstrykk (2) og dermed lav trekkraft. Bensin/luft har den "ulempen" at det har forskjellig forbrenningshastighet ved forskjellige trykk. En god sylinderfylling vil gi et høyere kompresjonstrykk, og dermed en raskere forbrenning, og vise versa. Dette er i prinsipp hele problemet, da motoren ved de forskjellige turtall har forskjellig sylinderfylling og dermed forskjellig kompresjonstrykk som krever forskjellig fortenning. Siden muligheten for variabel fortenning ikke er tilstede, må man velge den fortenningen som gir best effektkurve over det turtalls registeret man kjører på. 

Så over til konkrete innstillingen og problemer for Raket motoren. På Micro gir en fortenning på 3,3 til 3,8 mm den mest ideelle forbrenningen (3,3 på meget raske baner og opp til 3,8 på meget langsomme baner). På Mini gir en fortenning på 2,5 til 2,8 mm den mest ideelle forbrenningen. Velger man en for høy fortenning vil resultatet bli en motor som har bra bunndrag og dårlig toppeffekt samtidig som forbrenningstemperaturen øker drastisk, noe som resulterer i det vi gjerne kaller for trøttning av motoren. Siden det (heldig vis) ikke er så lett og ta livet av en Raket motor så er det nå bare og komme seg til nærmeste bane og begynne og teste. Lykke til.

(1) Sylinderfylling. Det volumet av luft/bensin som motoren fylles med i forhold til slagvolumet for vær omdreining. En ideell sylinderfylling er 100% (eller mer) av motorens slagvolum.

(2) Kompresjonstrykk er det trykket som blir i forbrenningsrommet når stemplet er på topp, og må ikke forveksles med kompresjons forhold som er et mattematisk utregnet forhold mellom slagvolum og volum i forbrenningsrom.