En effektiv måte og tape et par tideler pr. runde

Når man snakker om fiender i motorsport så er det to som man kanskje må nevne som de viktigste. Den største av disse er friksjon og den andre er ubalanse/vibrasjon. Vi skal i dette tipset ta for oss en effektkrevende vibrasjon som ganske mange overser nemlig dekkvibrasjoner/ubalanse. Jeg har gjennom mange år i depotet sett mekanikere/fedre som har brukt hele kvelden (og halve natten) på og få bakakselen til og løpe så lett som mulig men når jeg ser på hjulene så finner jeg ingen tegn til avballansering. Et kartdekk er håndlaget nærmest som en Havanna-sigar noe som gjør at det er nærmest umulig og lage et dekk som er i balanse. Denne ubalansen er sterkt effektkrevende og siden du kun har en effektkilde, nemmelig motoren så betyr det at du bruker en del av den effekten som skal skyve deg fremover til og "overvinne" den motstand som uballansen i dekkene har. Det er ganske vanlig og se ubalanse i bakhjul på opptil  40 gram eller mer. Noen sier at 40 gram ikke er særlig mye (tilsvarer en pakke tobakk og har omtrent samme ødeleggende effekt) men svært få har regnet ut turtallet på bakhjulene, noe de absolutt burde da et bakdekk i 125 ICC på Klepp har ca. 2500 rpm. på enden av langsiden. Enkle tester med en ubalanse på 40 gram viser at rundetiden på en medium rask bane som Rudskogen stiger med i overkant av 2 tidels sekund!!!. En annen svært "uheldig" effekt av denne ubalansen er den stressfaktoren som dette utsetter ramme og styredeler for. Mange av de rammebrudd som vi ser i dag skyldes ubalanse i dekk og da spesielt ubalanse fra bakdekk  da disse påvirker rammen mer direkte en hva framhjulene gjør. Den siste uønskede effekten av ubalanse i hjulene er den reduksjonen av veigrep som dette forårsaker, noe som spesielt gir store utslag på regndekk hvor kontakten med banedekket er meget svak, og en ubalanse hvor dekket hopper og spretter selvfølgelig reduserer den tiden som dekket har maks kontakt med underlaget radikalt. Så folkens la meg se at dette taes på alvor, og at jeg ved neste løp ser en masse dekk  med balansevekter.

Avbalanseringsverktøy finner du her.

Klikk for og gå til JP Tools