Steg #

Hastighet % av full gass.

Tid i min.

Bemerkning

1

0-30%

3-5 Oppvarming av motor
2

50-70%

10-15 Innkj°ring
3

Stopp for avkj°ling

15

Kontroll eventuelt etter ettertrekking av bolter

4

90%

20 Kj°r med varierende hastighet
5

Stopp for avkj°ling

15 Kontroller bolter se etter mulige lekkasjer.
6

100%

5-10 Kj°r med standard forgasser innstillinger
De data som her er beskrevet er for innkj°ring av Yamaha KT-100 motorer, og i f°lge Yamaha kan en hver avvikelse fra denne prosedyren resultere i nedsatt holdbarenhet, og/eller skade pň motoren. Den innkj°ringsprosedyren som her er beskrevet er for Yamaha KT-100 men prosedyren er utmerket, og passer for de fleste motorer i de fleste klasser.