Denne siden inneholder tips og nyheter for deg som

kjører Rotax Max. Har du tips, triks eller erfaringer

som du vil dele med andre Rotax kjørere så send

en e-post til JP Racing.

 

 

1. Rotax har kommet med en forbedret (solidere) nålelager for stempelbolten Det har vært noen motorhavarier på grunn av at dette lageret har sprukket i selve rulleburet, noe som har ført til ganske kostbare reparasjoner. Siden sesongen er over for de fleste så burde man tenke på å bytte dette lageret samtidig med at man tar en "årlig" sjekk på motoren. 
2. Det er oppdaget en svakhet i mellomdrevet for vannpumpen. Rotax har laget et nytt drev for å "løse problemet", da det har vist seg at plasten i drevet ikke er sterk nok for den belastningen som drivingen av vannpumpen krever. Dette er det enkelt for alle å kontrollere da sidedekslet over drevet ikke er plombert. Drevet det er snakk om er mellomdrevet fra veivakselen til vannpumpedrevet (det drevet som består av et stort og et lite drev), og problemet er at tennene på det store drevet faller av etter en tids bruk. Nå har det ikke vært rapportert noen havarier på grunn av dette (foreløpig), men løse tenner  i oljen forårsaker slitasje/skader på de andre drevene. P.S. husk å sette på plass tetningsskivene på dekselboltene så slipper du oljelekkasje fra sidedekslet.
3. Det er en del førere som har erfart strømproblemer etter en stunds bruk. Rotax leverer nå et kraftigere batteri som skal være med på å løse dette problemet sammen med en ny batterilader. Det "nye" batteriet er på 7 ampertimer mot det gamle som var på 6,5. Noen førere har kjøpt moped/motorsykkel batterier for bruk på Rotax, noe som i en del tilfeller har vist seg å ikke fungere da det vi kaller for sellehavari  oppstår ganske raskt. Grunnen til dette er mest sannsynlig at batteriet ikke er bygd for å tåle den belastningen som det utsettes for i en kart. Så rådet/anbefalingen her er å bruke det originale batteriet, siden det ser ut til at dette tåler belastningen best. I tillegg bør man montere batteriet så midt i karten som mulig da slag og vibrasjoner fra hjulene fordeles bedre, og gir mindre belastning på batteriet. Husk at nye batterier må stå på ladning i 24 timer første gangen.
4. Undertegnede har mottatt mange telefoner i år fra førere som lurer på hvilke utvekslinger som benyttes på de forskjellige banene. Siden min fremtreden i Rotax kun er underholdning for de fremmøtte så er det umulig for meg å svare på dette, men hvis det er interesse for en giringstabelloversikt over Norske baner så kan jeg legge ut en slik oversikt her på siden. Send en e-post med "din" utveksling" til JP Racing.
5. Enkelte førere har problemer med at kjølevannet forsvinner. Nå er ikke etterfylling av en desiliter vann i uken "verdens største" problem, men likevel ganske irriterende. De to mest vanlige grunner til at Rotaxen mister vann er 1. at rørene som er festet i toppen eller blokken lekker, 2. at simeringen i vannpumpen er defekt. Problemet med lekkasje fra rørene og fortrinnsvis det nedre er vanskelig å oppdage da lekkasjen skjer når motoren (og kjølevannet) er varm. Siden varmt vann fordamper meget raskt så kan dette være vanskelig å oppdage. Løsningen på lekkasjen er å skru ut røret, gjøre rent for paknings stoff å montere innrøret med Araldit. La Araldit'n herde før du monterer på slanger å fyller på vann. Hvis du trenger å demontere røret etter å ha brukt Araldit så varm opp med en varmepistol til limet mykner før du prøver å skru ut røret. (SKRU ALDRI INN RØRET UTEN EN ELLER ANNEN FORM FOR TETNINGSMIDDEL) Lekkasje i simeringen til vannpumpen kan du oppdage ved å "holde øye med" det lille hullet i blokken på venstre side under eksosporten. Rotax har montert to simeringer på vannpumpen med et dreneringshull imellom, og det er dette hullet som kommer ut under eksosporten/røret. Lekker det ut vann her så må motoren helt i deler for å rette på feilen. Fyll IKKE på radiatortett eller andre "Lurium 2000" stoffer da dette tetter radiatorsellene og resulterer i overopphetings problemer. 
6. Service punkter som "må" følges opp med jevne mellomrom.: Clutch lageret på Rotax må settes inn med nytt fett med 2-5 timers mellomrom. Dette avhenger selvfølgelig mye av typen bruk men det skader ikke å gjøre dette oftere en nødvendig. Lageret smøres inn med Arkanol fett av typen L78V som er et spesialfett fra FAG som tåler den temperaturen som kan oppstå i clutchen. Når du demonterer clutchen så kontrollerer du samtidig trøsteskivene for slitasje (merket med piler på bildet). Hvis skivene er slitt, eller om du skulle miste en av skivene så MÅ DU installere nye ORIGINAL skiver da skivene er herdet og disse KAN IKKE erstattes med vanlige stoppskiver. Delene i clutchen monteres i den rekkefølgen som er vist på bildet. I tillegg til clutch lageret så må du smøre opp støttelageret for bendixen med jevne mellomrom. Bendixen er lagret opp i blokken med et lite rullelager (se grønn pil på bildet) som har lett for å ruste i stykker hvis det ikke blir innsatt med "ferskt fett"( hvis du aldri vasker motoren med vann og aldri kjører når det er fuktig er problemet langt mindre). Et annet problem som oppstår hvis du kjører for lenge uten og smøre lageret er at akseltappen på bendixen blir utslitt slik at bendixen må byttes noe som koster langt mer en "litt fett" og en halvtimes jobb. 
Denne opperasjonen er en del mer krevende en servicen på clutchlageret. For og kunne ta ut bendixen må du ta av svinghjulet, noe som krever spesiell avtrekker (leveres som egen del av Rotax). Svinghjulet sitter festet på en kon med locktite og monteres med ny locktite for ikke å rotere på akselen. Ha samtidig litt nytt fett i plast styringen i fronten av bendixen. Hvordan du gjør denne opperasjonen og hvilke tiltreknings momenter som skal brukes står beskrevet i håndboken for motoren. Har du ikke denne "publikasjonen" så kan denne leveres ved henvendelse til den norske importøren (Gravdahl Motor tlf. 37259070)

 

7. Det tekniske reglementet for 2002 har kommet og inneholder noen "små" endringer, reglementet kan lastes ned HER. Dokumentet er i PDF format!!!. I tillegg til det tekniske reglementet er også det nye reglementet for Rotax Max Challenge for 2002 kommet og kan lastes ned HER. (dette er også et PDF dokument) Last ned, skriv ut og les..... Skulle passe bra som lektyre foran peisen i disse juletider mens du lar juleribba ( pinnekjøttet) påvirkes av tyngdekraften slik at den havner der den hører hjemme. 
8. Enkelte førere/mekanikere har ringt for å få beskrevet hvordan man finner ut om drevet for vannpumpen er av ny eller gammel type. Her er et bilde som skulle beskrive hvordan man ser forskjell på gammel og ny type. 
9. Rotax har kommet med et "ny" type stempel. Det nye stemplet er som bildet viser rett i nedkant av skjørtet på begge sider.  Grunnen til endringen skal i følge Rotax være at man har opplevd brudd i skjørtet på stemplet. Siden ingen i Norge har opplevd det problemet (jeg har ikke hørt om noen) så er dette problemet tydeligvis ikke av de mest vanlige, eller med andre ord, riv ikke opp motoren for å bytte stempel, men ta det i samband med en normal "service". I følge Rotax så har endringen av stempel designet ingen innvirking på motoreffekten.

 P.S. de fleste motorer levert i 2001 har den nye typen stempel montert.

10. Liste fra Rotax på de endringer som motoren har gjennomgott, og på noen endringer som kommer. Man bør spesielt merke seg er at Rotax planlegger å montere inn en termostat i motoren fra slutten av dette året. Listen er i PDF format og kan lastes ned her
11. Rotax har byttet ut råden i sine nye motorer. I følge Rotax så er den nye råden lettere en den gamle, og i tillegg har den større overflate noe som gir mindre sjanse for rådebrudd. Begge rådetypene er selvfølgelig tillatt brukt i Rotax Max. Råden sitter i alle motorer fra motornummer 776 328 og senere. Rotax sier at de har testet effekten inngående i bremsebenk, og kan ikke "se" noen effektforskjell på de to rådene.
12. Registerdrevene på Rotax er til stadighet utsatt for endringer. Den siste endringen er drevet for drift av vannpumpen som er endret fra stål til plast. Dette er i følge Rotax gjort for å spare penger da plast er rimeligere å produsere en stål. Dette høres kanskje litt søkt ut, men et raskt regnestykke kan nok bekrefte at påstanden er riktig. La oss anta at prisforskjellen er 15 kr. i favør plast, så ganger vi dette med 25.000 motorer og vips så har Rotax spart 375.000,- kr.
13. Mange førere lever i frustrasjon over dette med eksosventil. For å prøve å avhjelpe noe av frustrasjonen så skal jeg her prøve å forklare på en forståelig måte hvordan man kvitter seg med en del av problemene. Det "mest vanlige" problemet er at selve gummibelgen (9) som styrer eksosventilens(12) bevegelse har falt av. Dette skyldes at man enten har dyset så lavt at motoren ettertenner (skyter i eksosanlegget), eller at man har giret slik at motoren går i turtalsperren. Resultatet av disse feilene er at selve membranen(9) "faller" av stempelet(10) som beveger eksosventilen. Dette retter du enkel ved å ta av det svarte lokket over ventilen å montere på membranen og låseringen(8) i sporet som skal holde membranen på plass. Et annet problem skyldes feilmontering, for av en eller anden grunn så er det stor uenighet om hvilken vei eksosventilen skal monteres?????. Eksosventilen skal i åpen tilstand være montert slik at den "flukter" (ligger plant med) med taket i eksoskanalen. (og ingenting annet!!!). Det tredje problemet er at ventilens støtstang(11) ( stangen mellom ventilen og stempelet) har løsnet, slik at ventilen stikker for langt ned i eksoskanalen. Dette reparere du ved og demontere hele ventilen fra motoren, deretter skrur du ut støtstangen fra stempelet og fra eksosventilen, gjør dette rent med et fettfjernende stoff, og montere på plass støtstangen med locktite(15-16) i begge ender. Støtstangen skal skrus i bunn både på eksosventilen og i stempelet.. Pass på at du monterer pakningen som ligger mellom ventilhuset og sylinderen(7) riktig vei slik at hullet hvor trykket kommer fra eksoskanalen ikke blokkeres. Denne "opperasjonen" står beskrevet i Rotax sin reparasjons manual. hvis du ikke har denne så kan den lastes ned i PDF format. RepairManual P.S. filen er på ca 4,5 mb.
14. For de av dere som har erfart sprekker i radiatoren så skyldes dette ofte en enkel monterings "feil" Pass på at det er avstand mellom stussene på radiatoren og stussene fra motoren (inne i gummislangene). Dette er viktig siden kontakt mellom motor og radiator gjør at vibrasjoner fra motoren overføres til radiatoren med tilhørende brekkasje i rør stussfestene på radiatoren. 
15. Det kommer mange spørsmål om innstilling av eksosventilen, så her er en "enkel" forklaring på noe av "mystikken". Rotax har konstruert motorens eksosanlegg slik at det skal virke mellom 7500 rpm og 12000 rpm. Under dette turtallet gir ikke eksosanlegget noe trykk tilbake til eksosporten, noe som resultere i et "svinaktig" dårlig bunndrag. Det er her eksosventilen kommer inn i bildet, og hjelper motoren med å bygge opp mottrykk. For å justere systemet til å virke maksimalt effektivt så må med andre ord eksosventilen åpne ved 7500 rpm. +/- 100 rpm. Dette gjøres enklest (med mindre du har en bremsebenk) ved å lytte til motorens eksoslyd. Denne endrer seg markant når eksosventilen åpner, og samtidig som du hører på lyden må du holde et øye med turtelleren. Hvis endringen av lyden kommer senere eller tideligere en 7500 rpm. så er det nødvendig med en justering av ventilen. Som utgangspunkt for for justeringen.: still justeringsskruen plant med toppen på eksosventilhuset. P.S. denne testingen må gjøres på langsiden hvor du starter med et turtall på 5000 rpm. og husk at "langsider tar fort slutt".
16. Rotax forgasseeren inneholder et filter på bensin inngangen som må gjøre rent med jamne mellomrom. Dette filteret sitter festet på bolten som er lokalisert rett under inngangen for bensinslangen (se bildet). I tillegg til dette filteret så må bensinpumpen tildeles stor oppmerksomhet på Rotax'en. Bensinpumpen er i forhold til motoren i "minste laget" og må av den grunn gis maksimalt ideelle forhold. Dette innbefatter i første omgang at du bør "overhale" pumpen regelmessig (bytte rep kit), i tillegg bør pulsslangen fra motoren til pumpen være så kort som mulig for å gi pumpen best mulig puls, samtidig som du bør bruke en "stiv" slange med liten diameter. Den originale slangen som følger med motoren er litt i mykeste laget, slik at slangen "stjeler" en del av pulsen som skal drive bensinpumpen ved å utvide å trekke seg sammen..

 

17. Ny oppdatert liste fra Rotax ang. nye og gamle endringer ligger HER Word doc.
18.  Rotax har gjort et par viktige endringer/forbedringer på motoren. Begge endringene er meget velkomne og hjelper til å fikse to problemer som er ganske vanlige. Den første endringen er en gummimatte ( del nr. 21) som plasseres under batteriet for å avhjelpe problemet med batterihavarier på grunn av vibrasjoner som forplanter seg fra rammen. Veldig mange har opplevd "forholdsvis kort levetid" på batteriet, noe som oftest er forforsaket av sellekollaps grunnet vibrasjoner. Den andre endringen er en "støtte ring" ( del nr. 10) som hjelper til med å holde selvstarteren på plass. Denne ringen (Rotax kaller delen brakett) sikrer at selvstarteren ikke skal falle av under kjøring, og i tillegg hjelper den til å støtte opp flensen på starterhuset som har hatt en tendens til å sprekke. Rotax har sendt ut en tegning på denne delen som kan få det til å gå kalt nedover ryggen på de fleste konstruktører, eller hva sies om målsettingen på denne delen???. Delene kan i følge Rotax ettermonteres på "eldre" motoren, og kan bestilles fra Gravdahl Motor. 

For de som skal montere den nye støtteringen på selvstarteren så må de originale skruene (M6X30mm) byttes ut med skruer som er lengre (M6X35mm), det er meget viktig at man IKKE PRØVER å montere inn de "gamle" skruene siden gjengepartiet i blokken da kan bli skadet!!!!. Bildet  viser hvor sprekkdannelsen oppstår i starterhuset. Dette er noe du må kontrollere slik at du ikke mister starteren. En annen ting er selvfølgelig det rent sikkerhetsmessige da det neppe er særlig "hyggelig" å få besøk av en Rotax selvstarter gjennom visiret i 130 km i timen.

19 Enkelte kunder har klaget over at fjæren som holder dekselet på eksosventilen har en tendens til å ramle av. I de aller fleste tilfeller så skyldes dette at fjæren ikke er montert riktig. Fjæren skal monteres på "undersiden " av styretappen på dekselet. Se på pilene på bildene under som viser riktig og feil montering så unngår du dette problemet.

 

20 Rotax har kommet med et originalfilter for bruk på Rotax Max. Filteret kan nå bestilles fra importør, og Rotax opplyser at det er det eneste filteret som tillates brukt i RMC. Rotax anbefaler og bytte filteret hver 20. driftstime eller minst en gang pr. år. Merk at filteret har oppgitt retningen for gjennomstrømning
21, Rotax har kommet med nytt reglement for RMC 2003. dette kan du laste ned her i PDF format

 

22. Rotax med nye forskrifter når det gjelder oljeblanding, og innkjøring av motor. Rotax foreskriver nå min. 3% oljeblanding i stedet for 2% som tideligere anbefalt. I tillegg til den ekstra 50% oljeinnbandingen i bensinen så foreskriver Rotax nå en innkjøringstid av motoren på min. 45 minutter.

 

23. Rotax med ny liste på de oppdateringer og endringer som er gjort og som kommer. kan lastes ned her i doc format.

 

24. For de som er helt Rotax frelste så er dette helt klart et" must". Egen Rotax designet hjelm!!!!.

 

25. Rotax opplyser at det er gjort en liten endring på forgasseren som ikke står på listen over endringer. Endringen gjelder et "dyse hull" i selve forgasserstempelet. Rotax opplyser at endringen er gjort for å gi motoren en stabilere tomgang og har absolutt ingen ting med effekt eller virkemåte under normal kjøring å gjøre. Pilene på bildet viser et nummer som angir diameteret på det anviste "dysehullet" forgassere levert frem til ca midten av 2001 er merket med 8.5 som betyr at hullet har en diameter på 0,8mm mens "nyere" forgassere er merket med 12,5 som betyr at dysehullet er 1,2mm. Rotax opplyser at begge typer selvfølgelig er tillatt brukt i RMC.