Problem

Alle som har prøvd og få innsuget med isolerings flens og pakninger  på Yamaha motoren noenlunde på linje vet at dette er "nesten" umulig. For de som har prøvd og "kjøre en" en innsugskanal i flowbenk  vet at de typer overganger som her vanligvis oppstår, skaper turbulenser og i enkelte tilfeller også sterke pipe/plystre lyder. Dette er selvfølgelig hemmende for  kanalens flow og reduserer dermed motorens fyllingsgrad. Alt som reduserer motorens fyllingsgrad reduserer også direkte motoreffekten (motoreffekten reduseres tilnærmet linjert med reduksjonen i fyllingsgraden)

Klikk for større bilde

Løsning

Ved og bruke en form for styring ved montering reduseres problemet med turbulenser i innsugs kanalen til et minimum og man for som resultat en bedre fylling av motoren og en økning av effekten.

Klikk for større bilde

Resultat

Resultatet av linjeringen av innsuget i effekt er selvfølgelig individuelt for hver enkelt motor, men som tidligere nevnt er en økning av fyllingsgraden med 2% i utgangspunktet en effektøkning 0,3 HK !!!!!!

Klikk for større bilde

Spesialverktøy finner du her.

Trykk for og gå til JP Racing Tools