Det og arbeide under stress er neppe noe nytt for en Race mekanikker, men her skal vi ikke snakke om den typen av stress. Vi skal i stedet snakke om det og bearbeide motordeler under stress, hvorfor og hvordan. La oss ta et tenkt eksempel på stress, og det problemet som oppstår ved stress. Du tar en plastlinjal på 30 cm. og holder den i begge ender, bøy så linjalen ved og belaste den i begge ender. Hva skjer, jo to ting, for det første så er ikke linjalen din rett lenger noe som i utgangspunktet gjør den ubrukelig som linjal, for det andre så er den ikke 30 cm. lenger noe som gjør den ubrukelig som måleinstrument, med andre ord, stress har gjort linjalen om til et nærmest ubrukelig måleinstrument. OK så hva i svarte granskauen har dette med motorer og gjøre???. Eksakt det samme skjer med delene i en motor som settes under stress, (eller om vi vil kalle det for belastning). La oss ta for oss det stress problemet som er av de mest vanlige i en motor, nemlig sylinderstress. Når du ser på tegningen nedenfor så er det enklere og forstå hva sylinderstress er. 

Her oppstår problemet når man trekker til bolten for topplokket som ved og stressbelaste sylinderforingen (blå felt) skaper en urundhet i selve sylinderløpet. Resultatet av dette er at når stempelet kommer opp til det området i sylinderløpet hvor denne deformeringen har oppstått så vil ikke stempelringen få full kontakt med sylinderveggen lenger. (Deformeringen av sylinderløpet øker selvfølgelig med tiltrekningsmomentet, og med tynne sylinderforinger som har toppboltene montert i umiddelbar nærhet av sylinderforingen.) De fleste forstår sikkert at resultatet av at stempelringen ikke har kontakt med sylinderløpet betyr at.: først kompresjonstrykket "lekker" forbi stempelringen slik at kompresjonstrykket blir lavere, og deretter så "lekker" selve arbeidstrykket (det trykket som oppstår når bensinblandingen forbrenner) forbi stempelringen,  med andre ord, her taper du i både pose og sekk. Det er løsningen på dette problemet som kalle bearbeiding under stress. Ved og stressbelaste sylinderen under bearbeiding på samme måte som den er stressbelastet under bruk så unngår man problemet med urunde sylinderløp og sylinderlekkasjer. Siden det er nesten umulig og hone sylinderen med topplokket montert så må man her bruke noe som kalles en stressplate. Dette er en plate som simulerer topplokket, og som gjør at man kan føre honehode gjennom sylinderen selv om "topplokket er montert" og sylinderen dermed er utsatt for den riktige type stress. Resultatet av dette vil være en sylinder som er urund før montering på motoren men som inntar en riktig form når den er montert og dermed unngår man det effekt tapet som sylinderlekkasje forårsaker.  Vel tro nå ikke at du har løsningen på alle dine motorproblemer, det stressproblemet som jeg her beskriver oppstå bare i motorer med topplokket montert mot sylinderen med egne toppbolter, og IKKE motorer av typen Raket, ICA/J, ICA, FA og lignende (noen typer ICC motorer har dette problemet), men gjelder i første omgang Yamaha KT-100 motorer. MEN det er flere typer av stress og stressbearbeiding som er interessant (og viktig) for disse type motorer. 

Klikk for større bilde. Det kommer flere artikler om arbeide under stress så følg med utover vinteren og våren. Når det gjelder de forskjellige typene av stress plater som omtales i denne og kommende artikler så kan du bestille disse fra J P Racing. Ønsker du beskjed om når disse sidene oppgraderes med nye artikler så send en e-post til jpracing@of.telia.no. og skriv "oppdatering" i feltet Emne.